Martinov plašt

Socijalno-uslužna zadruga

Zadruga je osnovana 2011. od strane 7 zadugara. Svrha osnivanja zadruge je unaprijeđenje skrbi o ranjivim i iz bilo kojeg razloga marginaliziranim skupinama društva i pojedinaca, te sustavno podizanje duhovno-moralne i materijalne kvalitete života na svim razinama poštujući fizičke, prirodne i moralne zakone.

Više o nama

Bio lončanice

BIO LONČANICA je izrađena od 100% prirodnih materijala od strane osoba koje su podučene specijalnoj tehnici izrade same lončanice, kao i organskom uzgoju bilja koje lončanice sadrže. Lončanica je zadružni proizvod, a izrađuje se isključivo ručnim radom.

Mini urbani vrtovi

Projekt „MUV za bolji svijet“, korištenjem originalnog zadružnog proizvoda, spaja orijentaciju zadruge prema zdravoj hrani i zdravom načinu života s misijom zadruge: uključivanja marginaliziranih pojedinaca u društvo kroz otvaranje mogućnosti za njihovo zapošljavanje.

Sapuni s točkicama

„Sapuni s točkicama – društveno poduzetništvo slijepih i slabovidnih osoba" projekt je Udruge slijepih Zagreb, koji je prepoznala i njegovo pokretanje osigurala zadruga Martinov plašt, prijavom na Natječaj Grada Zagreba, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo pod nazivom "Socijalno poduzetništvo kroz socijalne zadruge", čijim sredstvima je Projekt financiran. Realizacija projekta (proizvodnja suvenir-sapuna), krenula je krajem 11. mjeseca 2016.

Hortiterapija

Hortiterapija ili vrtna terapija, kao oblik radne terapije, ima široku rehabilitacijsku primjenu. Rad u vrtu smanjuje stres, poboljšava senzomotoričke, mentalne i psihosocijalne vještine, te pozitivno djeluje na čovjekovo zdravlje i njegovo cjelokupno biće, čime se podiže kvaliteta života.

Samopomoć, odgovornost, demokratičnost,
ravnopravnost, pravičnost i solidarnost Zadružne vrednote
Martinovog plašta

Nagrada za poruku instalicije "Slap"

22.05.2019

"Nemoj sanjati svoj život, nego živi svoje snove", koju su prenijeli šareni leptirići (rad naših korisnika), uveselili prikaz slapa i...

Sudjelovanje na međunarodnoj izložbi Floraart 2019. s instalacijom "Slap"

22.05.2019

Sudjelovanje na međunarodnoj izložbi Floraart 2019. s instalacijom "Slap"

Donacija - INA

10.10.2018

Stigla nam je donacija od INE

Ova stranica je financirana iz sredstava Grada Zagreba